XXI sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  1 lipca 2020 r. godz. 17:00, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: inwestycji drogowych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie.

Druk Nr 2 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: utwardzenia poboczy na ulicach:  Pronia, Ślusarczyka , Nad Potokiem oraz łącznika między ul. Kosocicką  a ul. Rydygiera

Druk nr 3 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: montażu lustra drogowego na ulicy Lipowskiego na wyjeździe z Centrum Sportu Zapaśniczego KS Bieżanowianka.

Druk nr 4 (projekt zarządu ) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2021.

Druk Nr 5 (projekt zarządu) w sprawie: organizacji ruchu na ulicy Nad Potokiem w Krakowie

Druk nr 6 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

Druk Nr 7 (projekt zarządu) w sprawie: umieszczenia zadania pn. „Przebudowa ulic: Sucharskiego i Popiełuszki wraz z kanalizacją opadową” w Budżecie Miasta Krakowa na lata 2021-2022.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji