XLVIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

Porządek obrad

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny), w dniu  18 października  2022 r. godz. 18:30 za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt  zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 2 (projekt  zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2023 rok.

Druk nr 3  (projekt komisji architektury)w sprawie:  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa  budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków ( 16 budynków stanowiących do 23 segmentów naziemnych) przy ul. Telimeny i ul. Bieżanowskiej w  Krakowie.

Druk Nr  4  (projekt komisji architektury) w sprawie:  opinii zbycia  części  działki nr 896/4  obr. 53 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk Nr 5  (projekt komisji architektury) w sprawie:  opinii ustanowienia prawa użytkowania na udziale 227/18587 cz. nieruchomości zabudowanej Dworem Czeczów.

Druk Nr 6 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wymiany taboru linii tramwajowej numer 3 i 13 na terenie Miasta Krakowa

Druk Nr 7 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania opinii do koncepcji drogowej w związku z zadaniem pn. „Budowa zespołu hal magazynowo – logistycznych z zapleczem biurowo-socjalnym oraz infrastrukturą techniczną”

Druk Nr 8  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie budowy na ulicy Półłanki w Krakowie infrastruktury drogowej

Druk Nr 9  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania opinii do koncepcji budowy zatok parkingowych na ulicy Kurczaba w Krakowie

Druk Nr 10  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania opinii do zadania pn. „Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu przy ulicy Aleksandry w Krakowie”

Druk Nr 11 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie zmiany końcowego przystanku autobusowego linii numer 153

Druk Nr 12  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wykonania przebudowy ulicy Facimiech w Krakowie

Druk Nr 13  (projekt  zarządu)  w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na działkach nr 406/4, części działek nr 996/3, 996/2 obręb 53 Podgórze

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji