XLIX sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XLIX Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny), w dniu  15 listopada  2022 r. godz. 18:30 za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dokumentacji projektowej dla zadania  pn.  „Budowa drogi publicznej łączącej ulicę Jakubowskiego z ulicą Kosocicką

Druk Nr 2  (projekt komisji architektury) w sprawie:  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. pn. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynków magazynowych z przeznaczeniem na jeden budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym na działce nr 602/2 obr. 53 Podgórze przy ul. Dygasińskiego w Krakowie

Druk nr 3 (projekt zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 4 (projekt komisji ochrony środowiska) w sprawie:  opinii projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Słona Woda”.

Druk Nr 5 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania opinii  montażu progu zwalniającego na ulicy Konrada Wallenroda w Krakowie

Druk Nr 6 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania opinii rozszerzenia strefy ograniczenia prędkości na całym odcinku ulicy Małkowskiego w Krakowie

Druk Nr 7 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania do opinii nt. montażu znaku zakazu zatrzymywania oraz słupków blokujących  na ulicy Spółdzielców 8 w Krakowie

Druk Nr 8 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wprowadzenia ruchu  jednokierunkowego na drodze wewnętrznej os, Rżąka w Krakowie

Druk Nr 9 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie zmiany końcowego przystanku autobusowego linii numer 153

4. Wolne wnioski
5. Oświadczenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji