LIV sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

LIV(54) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  18 kwietnia  2023 r. godz. 18:30, ul. Kurczaba 3 (I piętro)

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu LIII  z sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 ( projekt komisji architektury) w sprawie   opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Duża Góra

Druk Nr 2  ( projekt komisji architektury) w sprawie   opinii zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 158/42 obr. 56 jednostka  ewidencyjna Podgórze  położonych w rejonie ulicy Telimeny

Druk Nr 3 ( projekt komisji infrastruktury) w sprawie   montażu znaków1) zakazu zatrzymywania się na odcinku ulicy Telimeny od ul. Ćwiklińskiej do wjazdu na drogę wewnętrzną biegnącą przy budynku nr 33.

Druk Nr 4 ( projekt komisji infrastruktury) w sprawie   montażu oznakowania B-36 zakaz zatrzymywania na ulicy Telimeny w Krakowie, na odcinku od ronda przy ul. Ćwiklińskiej w kierunku budynków2) 40, 42, 44, 46 oraz 38, 38a, 36a przy ul. Telimeny

Druk Nr 5 ( projekt komisji infrastruktury) w sprawie   likwidacji miejsca postojowego dla pojazdó3)w TAXI na ulicy Teligi w Krakowie

Druk Nr 6 ( projekt komisji infrastruktury) w sprawie   wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Facimiech w Krakowie

Druk Nr 7  (projekt komisji architektury) w sprawie   opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Druk Nr 8  (projekt zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2023 rok

Druk Nr 9  (projekt zarządu) w sprawie   wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu na ulicy Bielskiego w Krakowie

Druk Nr 10  (projekt zarządu) w sprawie   opinii dla zadania pn. Rozbudowa drogi publicznej ulica Jacka Kluszewskiego

4. Wolne wnioski
5. Oświadczenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji