LV sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

LV(55) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  16 maja  2023 r. godz. 18:30, ul. Kurczaba 3 (I piętro)

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu LIV  z sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1( projekt komisji infrastruktury) w sprawie   wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na drodze wewnętrznej ulicy   Telimeny  w Krakowie( droga prowadząca do nowych blokó1)w nr  40, 42, 44, 46 oraz 38, 38a, 36 a przy ul. Telimeny)

Druk Nr 2  ( projekt komisji infrastruktury) w sprawie   wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Facimiech w Krakowie

Druk Nr 3 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie   opinii dla zadania pn. Rozbudowa drogi publicznej ulica Jacka Kluszewskiego na długości inwestycji nie drogowej o część działki nr 288/2 obr 100 Podgórze

Druk Nr 4 ( projekt komisji infrastruktury) w sprawie opinii projektu zmian w obecnej organizacji ruchu na ulicy Łaczka w Krakowie

Druk Nr 5 (projekt zarządu) wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2024.

Druk Nr 6 ( projekt komisji rewizyjnej)  przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz z poziomu rozdysponowania środków za rok 2022

Druk Nr 7    (projekt uchwały zarządu)  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2023 rok

Projekt komisji architektury

Druk Nr 8 ( projekt uchwały zarządu)  w sprawie   opinii zbycia w trybie bezprzetargowym części działek nr 305/2  i 304/3,  obręb 101 jednostka ewidencyjna Podgórze  w rejonie ulicy Wojciecha Lipowskiego

4. Wolne wnioski
5. Oświadczenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji