IV sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad
IV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 5 lutego 2024 r. godz. 18:00
/siedziba Rady Dzielnicy XII , ul. Kurczaba 3/

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
  4. Projekty uchwał :

Druk Nr 31 (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Architektury i Urbanistyki Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 32 (projekt uchwały Komisji Bezpieczeństwa) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 33 (projekt uchwały Komisji Budżetowej) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 34 (projekt uchwały Komisji ds. Aktywizacji Mieszkańców) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Aktywizacji Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 35 (projekt uchwały Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 36 (projekt uchwały Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu) w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 37 (projekt uchwały Komisji Informacji i Komunikacji) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Informacji i Komunikacji z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 38 (projekt uchwały Komisji Ochrony Środowiska ) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 39 (projekt uchwały Komisji Ochrony Środowiska ) w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 40 (projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej ) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 41 (projekt uchwały Komisji Rewizyjnej ) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 42 (projekt uchwały Komisji Sportu i Rekreacji) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 43 (projekt uchwały Komisji Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 44 (projekt uchwały Komisji Edukacji i Kultury) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 45 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 46 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim

Druk Nr 47 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: przystąpienia do XI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Druk Nr 48 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: zgłoszenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Na Kozłówce”

Druk Nr 49 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: zgłoszenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Nowe”

Druk Nr 50 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: poparcia wniosku Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie w sprawie adaptacji pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską Oddział Podgórze przy ulicy na Kozłówce 25 .

5. Wolne wnioski
6. Oświadczenia i komunikaty