VII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad
VII sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
w dniu 9 kwietnia 2024 roku
siedziba Rady Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady.
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 68 (Projekt  uchwały  Komisji Infrastruktury) w sprawie: wydania opinii do projektu pn. „Przebudowa ulicy Wielickiej i zjazdu zwykłego z ulicy Wielickiej z budową pasa włączania w Krakowie oraz przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej”

Druk Nr 69 (Projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego budowy kolektora ściekowego wzdłuż ul. Zarzyckiego w Krakowie

Druk Nr 70 (Projekt  uchwały Komisji Edukacji) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2024 rok

Druk Nr 71 (Projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie wniosku dotyczącego postawienia znaku strefa ruchu D-52 w rejonie ul. Imielnej 38 w Krakowie

Druk Nr 72 (Projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie wydania opinii montażu progów zwalniających na ul. Kosocickiej w Krakowie

Druk Nr 73 (Projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie wydania opinii montażu dwóch sztuk progów zwalniających pomiędzy blokiem Rydygiera 9 i 7

 Druk Nr 74 (Projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie wniosku dotyczącego  likwidacji znaku informacyjnego D-18

Druk Nr 75 (Projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie wniosku dotyczącego uniemożliwienia wjazdu na ciąg pieszo – rowerowy w okolicach przystanku tramwajowego Prokocim Szpital 02 przy ul. Teligi

Druk Nr 76  (Projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie: wniosku dotyczącego montażu dwóch sztuk wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. Sucharskiego

Druk Nr 77  (Projekt uchwały Zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2024 rok

Druk Nr 78  (Projekt  uchwały  Komisji Architektury)  w sprawie wydania opinii w/s zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Wielickiej (działka nr 86/19 o pow. 0,0053 ha, obręb 59 jednostka ewidencyjna Podgórze).

Druk Nr 79 (Projekt  uchwały  Komisji Architektury)  w sprawie wydania opinii w/s zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Rydygiera (działka nr 73/76 o pow. 0,0021 ha, obręb 58 jednostka ewidencyjna Podgórze).

Druk Nr 80 (Projekt  uchwały  Komisji Architektury)  w sprawie wydania opinii w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Ćwiklińskiej (działka nr 56/61, obręb 57 jednostka ewidencyjna Podgórze).

Druk Nr 81 (Projekt  uchwały  Komisji Architektury)  w sprawie wydania opinii w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Stattlera (działka nr 184/3, 184/4, obręb 50 jednostka ewidencyjna Podgórze).

5. Wolne wnioski
6. Oświadczenia i komunikaty