VI sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek Obrad
VI nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
zwołanej na dzień 21 marca 2024 roku godz. 18:00,
siedziba Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekt uchwały wnoszony na sesję :

(Druk nr 67) – w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dla Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

4. Oświadczenia i komunikaty
5. Zamknięcie sesji