VIII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad
VIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
w dniu 14 maja 2024 roku, godz. 18:30,
siedziba Rady Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 83 (Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej) w sprawie: oceny Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Druk Nr 84 (Projekt uchwały Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie: montażu barierek ochronnych odgradzających ruch pieszy od rowerowego przy przystanku tramwajowym Prokocim Szpital 02

Druk Nr 85 (Projekt uchwały Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie: budowy wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowania poziomego i pionowego „Strefa 30” w ciągu ul. Na Kozłówce, na wysokości ul. Seweryna

Druk Nr 86 (Projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: wydania opinii do projektu pn.: “Przebudowa drogi gminnej ul. Potrzask polegająca na budowie pobocza utwardzonego na działkach nr 529/2, 529/3 obręb 0101, jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie”

Druk Nr 87 (Projekt uchwały Zarządu) w sprawie: opinii do wniosku zgłaszanego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „KSZTAŁTUJ UMYSŁ I CIAŁO – OFERT MAMY NIEMAŁO. DRUGA EDYCJA..”

Druk Nr 88 (Projekt uchwały Zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2024 rok

Druk Nr 89 (Projekt uchwały Zarządu) w sprawie: wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2025

5. Wolne wnioski
6. Oświadczenia i komunikaty