Remonty placówek oświatowych w 2014 r.

Na Sesji w dniu 22 października 2013 r. Rada Dzielnicy XII podjęła uchwalę w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie remontów placówek oświatowych, w następującym zakresie: 

PRZEDSZKOLA:                                                                                                             

P – 28  kontynuacja remontu dachu, kontynuacja wymiany posadzki w kuchni – kwota 30 000 zł

P – 35 wymiana ogrodzenia  kontynuacja – kwota 30 000 zł

P – 36  dostosowanie korytarza na parterze i I piętrze (dostosowanie so przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz kontynuacja wymiany płyt chodnikowych – kwota 30 000 zł

P-  49  modernizacja 2 toalet – kwota 30 000 zł

P-87  kontynuacja remontu ogrodzenia – kwota 25 000 zł

P-135 utworzenie miejsc postojowych na terenie przedszkola (nasypanie żwirem), zakup farb do malowania – kwota 3 500 zł

P-150 wymiana instalacji elektrycznej – kwota 30 000 zł

P-154 doświetlenie pomieszczeń przedszkola – kwota 30 000 zł

P-176 kontynuacja wymiany chodnika -kwota 18 000 zł

P-180 kontynuacja remontu dachu – kwota  28 000 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE:                                                         

Sz. P Nr 24 remont dachu – kwota 35 000 zł

Sz. P Nr 41 wymiana okien – kwota 35 000 zł

Sz. P Nr 61 remont schodów wejściowych do szkoły – kwota 25 000 zł

Sz. P Nr 111 kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej – kwota 30 000 zł

Sz. P Nr 117 uszczelnienie fundamentów – kwota 35 000 zł

Sz. P Nr 123 wymiana posadzek na II piętrze – kwota 40 000 zł

Sz. P Nr 124 kontynuacja wymiany oświetlenia – 25  000 zł

GIMNAZJA I ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:                

G Nr 29 remont korytarzy i ciągów komunikacyjnych – kwota 30 000 zł

ZSO Nr 12 wymiana posadzki w jadalni – kwota  40 000 zł

ZSO Nr 15 remont posadzki w ciągach komunikacyjnych – kwota 45 000 zł

ZSOI Nr 4 wymiana okien w przyziemiu – kwota 25 000 zł

Łącznie na w/w zadania rozdysponowano kwotę 619 500 zł.