XXXI sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  18 maja 2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z  XXVII, XXVIII,  XXIX i XXX sesji Rady Dzielnicy XII.

4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt komisji edukacji) w sprawie: nadania nazwy dla nowo wybudowanego Ronda w Bieżanowie u zbiegu ulic: Ćwiklińskiej, Barbary i Heleny.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2022.

Druk Nr 3 (projekt komisji rewizyjnej) w sprawie: przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz z poziomu rozdysponowania środków za rok 2020.

Druk Nr 4 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 5 (projekt zarządu) w sprawie: wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Druk Nr 6 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii projektu przebudowy ulicy Wielickiej (kl GP) polegającej na przebudowie zatoki autobusowej, budowie nowego pasa ruchu oraz remoncie i rozbudowie chodnika i ścieżki rowerowej: budowa zjazdu publicznego pełniącego funkcję wjazdu i wyjazdu przy ul. Wielickiej  w Krakowie.

Druk Nr 7  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii projektu budowlano – wykonawczego budowy przejścia dla pieszych w ciągu ul. Półłanki w Krakowie.

Druk Nr 8 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: założenia słupków typu SIG pomiędzy progami zwalniającymi na ulicy Domagały (odcinek od ul. Agatowej do ul. Nad Drwiną).

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji