XXXIV sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu 31 sierpnia 2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie:  opinii projektu rozbudowy skrzyżowania ulic Ćwiklińskiej, Aleksandry i Telimeny w Krakowie.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 3 (projekt zarządu)  w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2021 roku.

Druk Nr 4 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 5 (projekt Komisji infrastruktury)  w sprawie:  rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej na ulicy Taborowej w  ramach  Programu Inwestycyjnego pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS).

Druk Nr 6 (projekt Komisji Architektury) w sprawie:  opinii możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 49/6 i 49/4 obręb 59 jednostka ewidencyjna Podgórze

Druk Nr 7 (projekt Komisji Architektury) w sprawie:  opinii możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 219/10 o pow. ok. 0,0073 ha , obręb 102 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk nr 8 (projekt Komisji Architektury) w sprawie:  opinii możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działek  nr 201/7 i 394/14 położonych w Krakowie, obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze

Druk Nr 9  (Projekt Komisji Edukacji) w sprawie:  nazwania imieniem Pani Marii Orwid ulicy łączącej ul. Wielicką z ulicą Macieja Jakubowskiego.

Druk Nr 10 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: opinii wprowadzenia korekty trasy linii autobusowej nr 163.

Druk Nr 11 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie:  otwarcia drogi przejazdowej pod wiaduktem SKA Złocień.

Druk Nr 12 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie:  przedłużenia ulicy Jasińskiego i połączenia  z drogą skierowaną w kierunku Centrum Logistycznego w Gminie Wieliczka.

Druk Nr 13 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie:  zabezpieczenia zbiornika retencyjnego w Bieżanowie.

Druk Nr 14 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie:  przyznania mieszkańcom poszkodowanym w wyniku podtopień świadczeń z pomocy społecznej

Druk Nr 15 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie:  przyśpieszenia działań zmierzających do poprawy sytuacji przeciwpowodziowej na terenie Bieżanowa.

Druk Nr 16 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie:  wprowadzenia w trybie pilnym programów dotacyjnych w celu gromadzenia wód opadowych

Druk Nr 17 (projekt Komisji infrastruktury ) w sprawie:  ograniczenia zabudowy na terenie Miasta Krakowa

Druk Nr 18 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: wykonania  prac porządkowych i pielęgnacyjnych  koryta rzeki Serafy.

Druk Nr 19 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: monitorowania i udrożnienia przepływu przez przepust pod torami kolejowymi na ulicy Seweryna Udzieli.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji