Konsultacje społeczne dot. wybiegów dla psów

W związku z realizacją uchwały nr CXIX/3250/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zwraca się z prośbą o przesłanie do 04.12.2023 r. na adres e-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl proponowanych lokalizacji na utworzenie przestrzeni przyjaznych psom, a także propozycji w zakresie doposażenia i przeprowadzenia prac remontowych na istniejących wybiegach w Państwa dzielnicy, bądź zaznaczenie lokalizacji na mapie pod linkiem: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IoCbYB2GlLIZwJa1o6CFqgvlmru26g&ll=50.03793021661174%2C19.9470328209232&z=17 (instrukcja zaznaczania lokalizacji na mapie stanowi załącznik do niniejszego pisma).
Przesłane propozycje zostaną przeanalizowane przez tut. Jednostkę pod kątem uwarunkowań terenowych, własnościowych i prawnych, a ich omówienie nastąpi na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami zorganizowanymi w I kwartale 2024 r.